ඤාණසාර හිමිට මොකද වුණේ? – Colombo Today ‘රට යන අත‘ කථිකාචාර්ය දිලන්ත විතානගේ සමග…

Colombo Today ‘රට යන අත‘ දේශපාලන සමාජ කතිකාවත සමග මෙවර එක්වූයේ බොදුබල සේනා සංවිධානයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කථිකාචාර්ය දිලන්ත විතානගේ මහතායි. ඤාණසාර හිමියන් සිරගත කිරීම හා වත්මන් දේශපාලන සන්දර්භය පිළිබදව ඒ මහතා කරුණු දක්වා සිටි අතර, ඤාණසාර හිමියන් බේරා ගැනීම සදහා ‘ජන සුනාමියක්‘ කැදවීමට සූදානම් වන බවද සදහන් කර සිටියේ ය. එම සාකච්ඡාව පහතින්.