අශෝක් ස්ටීල් සහ ආර්.එස් ස්ටීල් බාල කම්බි නිසා පාරිභෝගික අධිකාරිය අසල නොසන්සුන් වෙයි

අශෝක් ස්ටීල් සහ ආර්.එස් ස්ටීල් සමාගම් දෙක විසින් නිපදවන වෙළඳපොලේ ඇති කම්බි තත්වයෙන් බාල බව පවසමින් එම සමාගම් දෙකට අයත් කම්බි ද රැගෙන පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ ඇතුළු පිරිසක් පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරියට අද (29) උදෑසන පැමිණීමත් සමගම එම ස්ථානයේ යම් නොසන්සුන් තාවයක් ඇති වුනා. SLS තත්ව සහතිකය මෙම සමාගම් විසින් … Continue reading අශෝක් ස්ටීල් සහ ආර්.එස් ස්ටීල් බාල කම්බි නිසා පාරිභෝගික අධිකාරිය අසල නොසන්සුන් වෙයි