මුස්ලිම් දේහයක් පුච්චද්දී මිලියන දෙකක මුස්ලිම්වරුන්ගේ හැගීම් පිච්චෙනවා – අලි සබ්‍රි නැවතත් සටනට

10.9K      තමන්ට ලැබුන Whatsapp පණිවුඩයක් බව සඳහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු අපේක්ෂක නීතිඥ අලි සබ්‍රි Facebook සටහනක් එක් කර තිබෙනවා. එහි සඳහන් වන්නේ “නීතිඥය, පවුලේ කැමැත්තකින් තොරව covid19 රෝගයෙන් මියගිය සෑම මුස්ලිම්වරයෙක්ම ආදාහනය කරද්දී, ඔවුන් විසින් මිලියන 2ක් වන මෙරට මුස්ලිම් ජනතාවගේ හැගීම් ද පුච්චයි.” යනුවෙනි. “මට හැකි දේ මගේ බලයෙන් කළා. … Continue reading මුස්ලිම් දේහයක් පුච්චද්දී මිලියන දෙකක මුස්ලිම්වරුන්ගේ හැගීම් පිච්චෙනවා – අලි සබ්‍රි නැවතත් සටනට